Прийом та відрахування дітей з ДНЗ

Прийом дітей до дошкільного закладу

здійснюється відповідно листа Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України від 25.05.2011 №1/9-389

"Про дотримання порядку прийому дитини

до дошкільного навчального закладу"

Згідно ст.53 Конституції України кожен має право на освіту.

Держава забезпечує доступність дошкільної освіти в державних і комунальних учбових закладах. Згідно з Рішенням Конституційного суду України від 04.03.2004 р. №5-pn/2004 доступність освіти, як конституційна гарантія реалізація права на освіту означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту і держава має створити можливості для реалізації цього права.

Відповідно до ст. 34 Закону України "Про освіту", прийом дітей в дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків.

Згідно ст. 36 Закону України "Про дошкільну освіту", батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад.

Витяг зі Статуту 
дошкільного навчального закладу 
№ 177 "Дзвіночок"

Зарахування дитини в дошкільний заклад здійснюється завідувачем дошкільного закладу протягом календарного року на підставі:
- заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
- свідоцтва про народження;
- медичної довідки про стан здоров'я дитини;
- направлення територіального відділу освіти, молоді та спорту по
Вознесенівському району;
- довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
- довідки про щеплення;

Відрахування дитини з ДНЗ
Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється:
- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;
- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати захарчування дитини протягом двох місяців;
- у разі відсутності дитини без поважних причин більше 2-х місяців;
- адміністрація дошкільного навчального закладу письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.